English Spanish Russian Chinese Japanese

Onderhoud bij Exclusieve huurwoningen.

De verhuurder dient er zorg voor te dragen dat de woning geen gebreken vertoont.
Vanzelfsprekend komt het klein onderhoud voor rekening van de huurder en groot onderhoud voor rekening verhuurder. Onderstaand een overzicht:

Verhuurder

 • vernieuwing van een eventueel aanwezige ketel alsmede radiatoren, circulatiepomp en verdere toebehoren, leidingen en kranen van de centrale verwarming, voor zover deze het gevolg is van normale slijtage;
 • vernieuwing van de bedrading van de door het energiebedrijf afgekeurde elektrische installatie;
 • het onderhoud van daken, dakplaten, goten, buitenlozingen, grondleidingen, schuttingen, hekken en scheidingsmuren, alsmede het buitenverfwerk;
 • vernieuwing van een eventueel tot het gehuurde behorend warmwaterapparaat;
 • vernieuwing van leidingen van water en gas, voor zover zulks het gevolg is van normale slijtage;
 • herstellingen en vernieuwingen aan een eventueel aanwezige liftinstallatie het normale dagelijkse onderhoud te boven gaande;
 • het periodiek schoonhouden van de ketelhuisinstallatie van de centrale verwarming (indien gestookt met gas: één maal per jaar; voor andere brandstoffen: tweemaal per jaar);
 • vervangen of herstellen van de in het gehuurde aanwezige zaken en (keuken)apparatuur bij defecten of storingen welke het gevolg zijn van natuurlijke slijtage en of ouderdom.

Huurder

 • vervanging van gebroken ruiten door ruiten van dezelfde glassoort en tenminste dezelfde kwaliteit en dikte;
 • onderhoud en vernieuwing van zonwering, rolluiken en dergelijke;
 • onderhoud en herstel van aanrechtbladen, keukenkastjes en afzuiginstallaties;
 • onderhoud en herstel van stortbakken;
 • het schoonmaken en ontstoppen van goten en leidingen;
 • het gehele onderhoud, de reparaties en vernieuwingen die huurder zelf heeft aangebracht of heeft doen aanbrengen;
 • onderhoud, reparaties en vernieuwingen, die het gevolg zijn van een gebruik van het gehuurde in afwijking van de bestemming;
 • vervangen of herstellen van de aanwezige zaken en (keuken)apparatuur bij defecten, schade of storingen welke het gevolg zijn van al dan niet opzettelijk verkeerd gebruik van het aanwezige apparatuur.

Uiteraard kunnen wij alle taken voor zowel de huurder als verhuurder op ons nemen. Graag vertellen wij u in een persoonlijk geheel vrijblijvend gesprek wat de mogelijkheden zijn.

Openingstijden

Maandag 8:30 - 17:00
Dinsdag 8:30 - 17:00
Woensdag 8:30 - 17:00
Donderdag 8:30 - 17:00
Vrijag 8:30 - 17:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

Adres en informatie

E-mail info@exclusive-mansions.nl